Arbeidsorganisering

Fasiten på en god jobb

Wecomplish er en holistisk arbeidsplattform som lar deg samle hva du bør fokusere på og hva en god jobb ser ut som, på ett sted.

God arbeidsorganisering er vanskelig

Arbeidsorganisering innebærer å strukturere, fordele og koordinere arbeid. Alle som har en jobb bedriver arbeidsorganisering, enten vi leder oss selv, et team eller en organisasjon.

Ved å studere hvordan hvordan folk flest organiserer arbeidet sitt har vi observert tre overordnede utfordringer som Wecomplish-plattformen forsøker å løse:


Prioriteringsutfordringen

Det veldig lett å bli for operasjonelt fokusert, dvs å kun fokusere ting som handler om gjøremål.

Wecomplish zoomer ut og organiserer en persons prioriteringer i 4 overordnede fokusmoduser:

  • 💪 Gjøre-modus
  • 📚 Lære-modus
  • 🤔 Tenke-modus
  • 🤲 Støtte-modus

Denne organiseringen gjør det enklere å opprettholde et helhetlig bilde av hva en bør fokuserere på, og reduserer risikoen for å drukne i operasjonelle prioriteringer.


Innsiktsutfordringen

Dersom vi vil lære og forbedre oss trenger vi et stadig bedre kartotek av innsikt og forventninger til arbeidet. Problemet med innsikt er at det ofte kan bli liggende overalt, og organisert etter den enkeltes eget hode.

Wecomplish organiserer forskjellige typer innsikt i gjennomtestede innsiktsskuffer.

Dette gjør det enklere å forstå hva slags innsikt som er verdt å samle på, identifisere hva slags innsikt som mangler og plassere innsikten på rett sted.


Koblingsutfordringen

I en bedrift er svaret på hva hver enkelt skal gjøre og hvordan det bør gjøres ofte spredt.

Prioriteringene finnes i prosjekt- og oppgavelister, mens innsikten er et helt annet sted, på en filserver eller i en wiki.

Wecomplish kobler prioriteringer og innsikt direkte til hverandre slik at man ikke trenger å kaste bort tid på å lete frem ting.

Dette gjør det enklere for folk å oppdage relevant innsikt, og øker sannsynligheten for at innsikten blir brukt og holdt oppdatert som en del av arbeidet.


Desto mer tid jeg bruker i Wecomplish, desto klarere bilde får jeg av min egen bedrift, min rolle og hvordan jeg bør prioritere tiden min for å skape best mulig effekt. Å ta i bruk Wecomplish har vært den mest betydningsfulle beslutningen jeg har tatt som leder.

Trond Kaareng Johansen

Trond Kaareng Johansen

Daglig leder i Boltmetall


Før Wecomplish skjønte jeg ikke helt verdien av å dokumentere prosesser og innsikt, og dele det med andre. Etter å ha sett organisasjonen vokse har jeg innsett hvor ekstremt viktig det er å ha en plattform for å dele og administrere innsikt, forventninger og roller for å skalere mer effektivt.

Kristian Piippo

Kristian Piippo

Head of Expansion at Optio Incentives