Lederstøtte

Få orden i lederhodet

Jeg heter Eirik Eirik Alfstad Johansen og jeg hjelper organisasjonsledere med å frigi plass i hodet slik at de oftere kan finne roen og fokusere på det store bildet.


😫 Utfordringen

Hele organisasjonen i hodet

En organisasjon er en kompleks organisme som endrer seg hele tiden.

En organisasjonsleders hode er ofte fullt av skiftende problemer, ambisjoner og usikkerheter knyttet til prosjekter, de ansatte og strategiske valg.

For mange hatter

Alt som andre ikke kan eller ønsker å ta seg av, faller på lederen.

Dermed hoper det seg opp en umenneskelig mengde roller og ansvar som gjør det svært vanskelig å prioritere langsiktig tenkning.

Oppstykket arbeidshverdag

En vanlig arbeidsdag er full av møter, telefoner, mail og spørsmål fra de ansatte.

Dette bryter hverdagen opp i små biter, og gjør det vanskelig å finne vinduer til å prioritere lederansvar som krever dyp konsentrasjon og refleksjon.


🥺 Konsekvensen

Mental uro

Som organisasjonsleder er det vanskelig og sjelden man finner mental ro.

Dette påvirker både evnen til å tenke klart, hvor tilstede man klarer å være for familie og venner, og ikke minst den mentale helsa og hvor lenge man lever.

Lite rom for å tenke fremover

Fordi det er så mye som fyller hodet, blir det lite plass igjen til å tenke på viktige ting som ikke haster.

Den viktigste ressursen en organisasjon har er lederens hode, og når det er lite tankekraft igjen kan lederen fort bli en flaskehals for progresjon og vekst.

Frykt for å vokse

Mange ledere opplever arbeidstilværelsen så svingende og ubehagelig at de unngår å skalere opp organisasjonen.

De er overbevist om at flere kunder og ansatte også vil medføre mer stress og større mental belastning.


🤩 Løsningen

Coaching

Gjennom samtaler hjelper jeg deg å hente ut og kartlegge dine planer, utfordringer og bekymringer knyttet til organisasjonen.

Jeg har over 20 års erfaring med å lede egen bedrift, og er god til å stille spørsmål, analysere og se det store bildet.

Digital plattform

Wecomplish-plattformen setter dine tanker om organisasjonens roller, ansvar, mål og prosesser i system.

Dette skaper et stadig klarere bilde av organisasjonen utenfor ditt eget hode, som du så kan bruke til å delegere flere oppgaver, gi de ansatte bedre opplæring og forme organisasjonen for fremtiden.

Lederoppskrifter

Du trenger ikke å finne opp hjulet på nytt.

Ved hjelp av Wecomplish-biblioteket og integrasjon med AI får du tilgang til lederoppskrifter og tips som lar deg løse typiske lederoppgaver raskere og med høyere kvalitet.


😍 Hva folk sier

Hadde du blitt kjent med Eirik for et par år siden du hadde du antagelig ikke lagt ned firmaet ditt.

Nå som jeg har begynt å sparre med deg innser jeg at jeg burde ha begynt å benytte meg av folk som deg tidligere.

Samtalene våre har fått meg til å forstå og tenke annerledes om hva ledelse er og hvordan praktisere det.


Vil du frigi plass i hodet ditt før det koker? 🤯

Kontakt meg for en gratis og uforpliktende samtale.