The Great Insight Cycle The Great Insight Cycle

Det er på tide å gjenbruke og forbedre teamets innsikt

Vi kan hjelpe deg med å gjøre rett informasjon tilgjengelig på rett sted til rett tid slik at dere kan levere flere vellykkede prosjekter og vokse raskere med mindre stress.

Opprett en gratis prøvekonto Logg inn

Vi har brukt 20 år på å utforske hva kunnskapsarbeidere trenger for å bli mer produktive

Da vi forstod at svaret ligger i mer effektiv gjenbruk og forbedring av teamets innsikt, lagde vi:

...

En metode

Enkle kjøreregler som hjelper dere å luke ut feil i måten dere jobber på og gjøre innsikten i hvordan arbeidet bør gjøres lettere tilgjengelig.

Les mer
...

En plattform

En digital hjerne som gjør det enkelt å gjenbruke og forbedre teamets innsikt uten å måtte lete i forskjellige systemer.

Les mer
...

Et bibliotek

Et digitalt arkiv med beste praksiser organisert som maler og sjekklister du kan kopiere og tilpasse til ditt eget team.

Søk i biblioteket

Har du råd til å ikke etablere klarere forventninger?

Undersøkelser av Gallup peker på at klare forventninger er en av de viktigste driverne av engasjement blant de ansatte.

Organisasjoner med høyt engasjement opplever:

 • 21% mer lønnsomhet
 • 17% mer produktivitet
 • 10% mer kundetilfredshet
 • 41% lavere fravær
 • 70% færre sikkerhetsavvik
33%
av ansatte er engasjert på jobben
50%
av ansatte er usikre på forventningene til arbeidet deres
179%
gjennomsnittlig avkastning over 3 år på investering i kunnskapssystemer *

På tide å gjøre noe?

16 tegn på at teamet ditt kan organisere arbeidet bedre

 • Må dere kaste dere rundt for å fokusere på kompetanseoverføring dersom et erfarent team-medlem slutter eller begynner?
 • Får nye team-medlemmer lite eller dårlig opplæring?
 • Avbrytes dere stadig av de samme spørsmålene om hvordan man skal handle i gitte sitasjoner?
 • Er det utydelig for team-medlemmene hvordan de presterer oppimot målene som er satt?
 • Tar det lang tid før nye team-medlemmer blir operative, eller er det uklart når de er det?
 • Sliter dere med å beholde flinke folk?
 • Er det uklart hva som styrer teamets prioriteringer?
 • Blir det aldri tid til å innovere og tenke langsiktig fordi dere hele tiden må prioritere brannslukking?
 • Sliter dere med å jobbe effektivt dersom dere ikke sitter samme sted?
 • Sliter du med å få team-medlemmene til å praktisere det dere har blitt enige om?
 • Er kvaliteten på teamets leveranser uforutsigbar eller personavhengig?
 • Sliter dere med å ta vare på kvaliteten og lønnsomheten etterhvert som teamet vokser?
 • Blir dere utsatt for stress på en måte som negativt påvirker team-medlemmenes motivasjon?
 • Mangler interne og eksterne oversikt over hvem som gjør hva, og hvor langt de har kommet?
 • Må dere stadig skyve på eller jobbe overtid for å nå frister?
 • Har dere ingen steder dere kan samle og tilgjengeliggjøre innsikt og beste praksiser for hvordan arbeidet bør utføres?

Hva koster utydelige forventninger teamet ditt?

Team med utydelige eller vanskelig tilgjengelig forventninger lider som oftest av:

 • Gale prioriteringer: Tid og penger brukes på feil ting
 • Lang tid før nye team-medlemmer blir operative: Dårlig ressursutnyttelse, lav mestringfølelse, treg leveranse
 • Uforutsigbar kvalitet: Kostbar omgjøring av arbeid, vanskelig å rekruttere juniorer, dårlig omdømme
 • Frustrasjon, stress og utrygghet: Sykefravær/oppsigelser, dårlig omdømme, treg vekst

Hvor mye kunne teamet ditt spart dersom dere hadde samlet gode og lett tilgjengelige forventninger til arbeidet på ett sted?

... ... ... ...
...
...
...
...

Når skal jeg jobbe med hva?

Hva er den foretrukne måten å gjøre arbeidet på?

Hva gjør jeg når noe ikke går etter planen?

Presterer jeg som forventet?

Kristina

Team medlem

Hvordan kan jeg forsikre at både nye og erfarne team-medlemmer trekker i samme retning?

Hvor godt presterer vi på oppdraget teamet er satt til å løse?

Prioriterer vi de rette tingene?

Petter

Team leder

Hvordan kan jeg formidle og forsikre at arbeidet følger beste praksiser?

Hvordan har arbeidet blitt gjort?

Hva bør vi dokumentere og hvordan bør det dokumenteres?

Aurora

Faglig leder

Hvor langt har arbeidet kommet?

Hvor mye har arbeidet kostet?

Hva har ikke gått etter planen?

Wenche

Interessent