The Great Work Cycle The Great Work Cycle

Hvordan vi jobber
- på ett sted

Wecomplish er en digital samarbeidsplattform som hjelper teamet ditt med å samle forventningene til arbeidet slik at dere kan få til mer med mindre stress.

Be om demo DokumentasjonDokumentasjon

Har du råd til å ikke etablere klarere forventninger?

Undersøkelser av Gallup peker på at klare forventninger er en av de viktigste driverne av engasjement blant de ansatte.

Organisasjoner med høyt engasjement opplever:

 • 21% mer lønnsomhet
 • 17% mer produktivitet
 • 10% mer kundetilfredshet
 • 41% lavere fravær
 • 70% færre sikkerhetsavvik
33%
av ansatte er engasjert på jobben
50%
av ansatte er usikre på forventningene til arbeidet deres
179%
gjennomsnittlig avkastning over 3 år på investering i kunnskapssystemer *

På tide å gjøre noe?

16 tegn på at teamet ditt kan organisere arbeidet bedre

 • Må dere kaste dere rundt for å fokusere på kompetanseoverføring dersom et erfarent team-medlem slutter eller begynner?
 • Får nye team-medlemmer lite eller dårlig opplæring?
 • Avbrytes dere stadig av de samme spørsmålene om hvordan man skal handle i gitte sitasjoner?
 • Er det utydelig for team-medlemmene hvordan de presterer oppimot målene som er satt?
 • Tar det lang tid før nye team-medlemmer blir operative, eller er det uklart når de er det?
 • Sliter dere med å beholde flinke folk?
 • Er det uklart hva som styrer teamets prioriteringer?
 • Blir det aldri tid til å innovere og tenke langsiktig fordi dere hele tiden må prioritere brannslukking?
 • Sliter dere med å jobbe effektivt dersom dere ikke sitter samme sted?
 • Sliter du med å få team-medlemmene til å praktisere det dere har blitt enige om?
 • Er kvaliteten på teamets leveranser uforutsigbar eller personavhengig?
 • Sliter dere med å ta vare på kvaliteten og lønnsomheten etterhvert som teamet vokser?
 • Blir dere utsatt for stress på en måte som negativt påvirker team-medlemmenes motivasjon?
 • Mangler interne og eksterne oversikt over hvem som gjør hva, og hvor langt de har kommet?
 • Må dere stadig skyve på eller jobbe overtid for å nå frister?
 • Har dere ingen steder dere kan samle og tilgjengeliggjøre innsikt og beste praksiser for hvordan arbeidet bør utføres?

Kontinuerlig forbedring

Løft opp, diskuter og finn løsninger på avvik og forbedringspotensiale.

Kvalitet

Dokumenter kunnskap om den beste måten å gjøre arbeidet på i prosedyrer og dokumentasjon.

Prestasjoner

Berøm de gode prestasjonene og forsikre handling på de dårlige.

Fremdrift

Få oversikt over hva som er gjort av hvem og hvordan arbeidet ligger an.

Tidsbruk

Få innsikt i hvordan tiden brukes og når estimatene ikke lenger strekker til.

Kapasitet

Planlegg og se hvem som er satt opp til å jobbe med hva når.

Samle teamets forbedring, kvalitet, prestasjoner, fremdrift, tidsbruk og kapasitet i ett system.

Spar tid ved å klippe og lime løsninger på problemer som andre team har hatt før deg.

For lite tid eller usikker på hvor du skal starte?

La oss hjelpe deg i gang!

Hva koster utydelige forventninger teamet ditt?

Team med utydelige eller vanskelig tilgjengelig forventninger lider som oftest av:

 • Gale prioriteringer: Tid og penger brukes på feil ting
 • Lang tid før nye team-medlemmer blir operative: Dårlig ressursutnyttelse, lav mestringfølelse, treg leveranse
 • Uforutsigbar kvalitet: Kostbare reklamasjoner, vanskelig å rekruttere juniorer, dårlig omdømme
 • Frustrasjon, stress og utrygghet: Sykefravær/oppsigelser, dårlig omdømme, treg vekst

Hvor mye kunne teamet ditt spart dersom dere hadde samlet gode og lett tilgjengelige forventninger til arbeidet på ett sted?

... ... ... ...
...
...
...
...

Når skal jeg jobbe med hva?

Hva er den foretrukne måten å gjøre arbeidet på?

Hva gjør jeg når noe ikke går etter planen?

Presterer jeg som forventet?

Kristina

Team medlem

Hvordan kan jeg forsikre at både nye og erfarne team-medlemmer trekker i samme retning?

Hvor godt presterer vi på oppdraget teamet er satt til å løse?

Prioriterer vi de rette tingene?

Petter

Team leder

Hvordan kan jeg formidle og forsikre at arbeidet følger beste praksiser?

Hvordan har arbeidet blitt gjort?

Hva bør vi dokumentere og hvordan bør det dokumenteres?

Aurora

Faglig leder

Hvor langt har arbeidet kommet?

Hvor mye har arbeidet kostet?

Hva har ikke gått etter planen?

Wenche

Interessent

Hvor nyttig er Wecomplish for dere?

 • Medlemmer og interessenter
 • Nye team medlemmer
 • Arbeidets kompleksitet
 • Arbeidet løses
 • Arbeidet foregår
 • Teamet opplever sporbarhet
 • Teamet forventes å
Svært nyttig
 • Medlemmer og interessenter: Jobber spredt
 • Nye team medlemmer: Tilføres jevnlig
 • Arbeidets kompleksitet: Større/komplekse prosjekter
 • Arbeidet løses: I samarbeid
 • Arbeidet foregår: Foran en skjerm
 • Teamet opplever sporbarhet: Verdifullt
 • Teamet forventes å: Vokse/forbedre seg
Ikke like nyttig
 • Medlemmer og interessenter: Sitter samme sted
 • Nye team medlemmer: Tilføres sjelden
 • Arbeidets kompleksitet: Mindre/enkle oppgaver
 • Arbeidet løses: Selvstendig
 • Arbeidet foregår: Uten tilgang til en skjerm
 • Teamet opplever sporbarhet: Lite verdifullt
 • Teamet forventes å: Prestere som i dag

Vil du se mer?

Kontakt oss, så demonstrerer vi gjerne verktøyene som er relevante for måten teamet ditt jobber på.