FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ting folk ofte lurer på når de vurderer å ta Wecomplish i bruk.


Arbeidsmåte

Hvor godt passer Wecomplish måten vi jobber på?

Hvordan passer Wecomplish for team som først og fremst løser problemer som er så unike at arbeidet ikke lar seg organisere i for eksempel en prosedyre?

Det er mange prosesser innen kreativ og konsulentbasert bransje som er vanskelig å kodifisere i en prosedyre.

Men også i disse bransjene oppstår leveranser som må gjøres om fordi arbeidet ikke møter forventningene. Og tilbakemeldingen vi gir for å forsikre en bedre leveranse neste gang er ofte noe som kan settes bedre i system.

Ved å gradvis samle opp innsikten om hva som forventes av arbeidet kan kunnskapen enklere deles og forbedres blant både nye og erfarne team-medlemmer.

Er Wecomplish et verktøy for ledere som ønsker å detaljstyre teamet sitt?

Hvordan du velger å bruke Wecomplish er opp til deg og ditt team. Det er ingen grunn til at du skal detaljstyre teamet noe mer i Wecomplish enn du gjør i dag.

Se heller på Wecomplish som et sted hvor dere kan samle svar på de spørsmålene som stadig kommer tilbake slik at dere kan bruke tiden deres på mer produktive ting.

Eksisterende systemer

Hva med systemene vi allerede har?

Kan vi oppnå noe lignende Wecomplish ved å kombinere systemene vi allerede har i dag?

Mange team har allerede frittstående systemer de bruker til prosjektledelse, dokumentasjon, prosedyrer, KPI-er og kontinuerlig forbedring.

Med forventningene til arbeidet spredt på tvers av forskjellige systemer er imidlertid teamet helt avhengig av at hver enkelt medlem vet om, husker på og tar seg tid til å oppsøke, finne fram i og oppdatere hvert enkelt system når det er relevant.

Når teamets forventninger spres over mange systemer blir jobbengasjementet lavere og risikoen høyere for at forventningene til arbeidet ikke blir funnet, fulgt eller oppdatert.

Komme i gang

Hvordan tar vi enkelt systemet i bruk?

Bør jeg ta i bruk hele Wecomplish fra første dag?

Du trenger ikke å ta i bruk alt i Wecomplish fra første dag for å få verdi av plattformen. Vi anbefaler deg å starte med en eller to moduler som organisasjonen opplever verdifulle og som dere ikke har gode systemer på i dag.

Ofte vil det være modulen for kontinuerlig forbedring, og en modul til (f.eks. dokumentasjon eller prosedyrer).

Etterhvert som brukerne blir bedre kjent og mer komfortabele med systemet kan dere vurdere om dere ønsker å samle flere typer forventninger i Wecomplish og dermed gradvis få muligheten til å fase ut andre, frittstående systemer.

Vil det være tidkrevende for oss å ta systemet i bruk?

Å komme i gang med Wecomplish er raskt og enkelt. Og vi er her for å avlaste deg og teamet ditt i oppstarten.

Gjennom vårt opplæringsløp vil teamet gradvis lære å ta nye deler av Wecomplish i bruk slik at de kan begynne å bruke og skape verdi i Wecomplish fra første dag.

Har du allerede har mye informasjon du ønsker å flytte inn i Wecomplish, så hjelper vi deg gjerne med det også.

Leverandørinnlåsing

Hvordan unngår vi å bli bundet opp?

Hvor enkelt kan jeg flytte våre data ut av Wecomplish?

Ved hjelp av data-eksport funksjonen i Wecomplish kan du når som helst hente ut et maskinvennlig lesbart format av organisasjonens data for eventuell bearbeiding eller flytting over i et annet system.